Viola Boström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Boström, Viola
Grundin, Lina
Lyrenäs, Sara; et al.

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen: blev det bra?
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2014

-

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola

Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen - och exemplet successionsrätt

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2011

-

Boström, Viola

Anders Eriksson, Arv och testamente
Juridisk Tidskrift, 2009/10(1): 141-143

2010

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2009

-

Boström, Viola
Häggqvist, Erik
Landström, Lena; et al.

Developing legal education: the Lao context and a Swedish approach to problem-based learning

2006

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-


Page Editor: Åsa Nordström

Print page