Staff Directory

Search

Search by:   

List institutions and units Departments and Units A to Z sorteringsordning or by category sorteringsordning

Viola Boström

Contact Information

Position:

Senior lecturer

personbild

Works at:

Law

Address:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Visiting Address:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 74 13

Facsimilie:

+46 90 786 65 87

Email:

viola.bostrom@jus.umu.seEmail 1

viola.bostrom@umu.seEmail 2

Lync:

Get in touch via Lync

Web Page:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/bostrom_viola/ Web Page

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola

Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen - och exemplet successionsrätt

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2011

-

Boström, Viola

Anders Eriksson, Arv och testamente
Juridisk Tidskrift, 2009/10(1): 141-143

2010

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2009

-

Boström, Viola
Häggqvist, Erik
Landström, Lena; et al.

Developing legal education: the Lao context and a Swedish approach to problem-based learning

2006

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-

Boström, Viola

Tolkning av testamente

2003

-

Boström, Viola

Familienerbrecht und Testierfreiheit in Schweden und anderen skandinavischen Ländern

2001

-


Page Editor: Anna-Lena Stenmark
2010-11-02

Print page