Anita Yngvesdotter, administrator

Directory Co-ordinator

Ledningsstöd och gemensam administration

Anja Axelsson, system developer

Web Master

System Development Ledningsstöd och gemensam administration

Marie Nässen, controller

Ledningsstöd och gemensam administration

Head of Unit Staffan Ekstedt
IT Co-ordinator Ingegerd Stenlund
Directory Co-ordinator Anita Yngvesdotter
Gun-Britt Nordin-Svedberg
Web Master Anja Axelsson

Contact information

Ledningsstöd och gemensam administration