Abdul Kadhim

Senior lecturer (associate professor) at Department of Sociology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Kadhim, Abdul M.

Svenskt kommunalt flyktingmottagande: politik och implementering

2000

Download

Kadhim, Abdul

Kommunalt flyktingmottagande i förändring: utvecklingstendenser inom kommunal flyktingverksamhet, integrationspolitik och tillämpad invandrarpolitik

1999

Download

Kadhim, Abdul

Flyktingmottagning och flyktingars integration: exemplet Umeå kommun och mottagna flyktingar 1994

1996

Download

Kadhim, Abdul

Kommunal flyktingmottagning: individuella introduktionsplaner mellan idé och verklighet

1994

Download