Agneta Westergren

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Salonen, Tiina
Westergren, Agneta

Vatten som smärtlindring under förlossning: En kartläggning av förutsättningarna för dusch och bad på samtliga förlossningsavdelningar i Sverige

2013

Download