Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Forskningsanknytning av grundutbildning: en praktisk analysmetod
5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: 51-55

2015

-

Pålsson, Johan
Jalkanen, Ville
Holmgren, Ulf; et al.

PBL för att stötta professionsfärdigheter

2013

-

Hassan, Osama
Bränberg, Agneta

Peer-lärande och formativ bedömning: en väg till bättre lärande
Reformation, revolution, evolution: 97-106

2013

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf
Gulliksson, Håkan

Didaktik för ingenjörslärare: konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer

2013

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf
Gulliksson, Håkan

Didaktik för ingenjörslärare
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar: 9-11

2013

-

Bränberg, Agneta
Winka, Katarina

Tänk vad vi är bra: pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet
Reformation, revolution, evolution: 123-138

2013

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet, kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011: 112-116

2011

-

Bränberg, Agneta

Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram?: IngOnline som ett exempel på COI för blended learning
Undervisning på tvären: i-x

2009

-

Johansson, Dan
Bränberg, Agneta

Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ettprogram. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.
Undervisning på tvären: 93-104

2009

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Attityder och förmåga! Utbildning också för den högra hjärnhalvan: Erfarenheter från en inledande kurs på ett ingenjörsprogram
Utsikter, insikter, avsikter: 41-54

2007

-


Page Editor: Robert Sjöblom

Print page