Åke Gabrielsson

Business Administration Entrepreneurship

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Gabrielsson, Åke
Paulsson, Margareta

Att utveckla ekonomers informationskompetens: en idéskiss för ekonomprogrammen

2004

-

Gabrielsson, Åke
Paulsson, Margareta

The actor view of nature and strategic change
Scandinavian Journal of Management, 12(3): 317-332

1996

-

Glader, Mats
Bohman, Håkan
Boter, Håkan; et al.

Företagsformer i teori och tillämpning: En studie med inriktning på mindre och medelstora företag

1975

-


Page Editor: Katarina Kempe

Print page