Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Olofsson, Åke
Taube, Karin
Ahl, Astrid

Academic Achievement of University Students with Dyslexia
Dyslexia, 21(4): 338-349

2015

-

Taube, Karin
Fredriksson, Ulf
Olofsson, Åke

Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever: Delrapport från SKOLFORSK-projektet

2015

-

Herkner, Birgitta
Allodi, Mara
Olofsson, Åke

Early identification or broken promises?: a comparison of literacy assessment performance in 112 Swedish third graders
European Journal of Special Needs Education, 29(2): 237-246

2014

-

Kjeldsen, Ann-Christina
Kärnä, Antti
Niemi, Pekka; et al.

Gains from training in phonological awareness in kindergarten predict reading comprehension in grade 9
Scientific Studies of Reading, 18(6): 452-467

2014

-

Olofsson, Åke
Söderberg Juhlander, Pernilla

Ord & Bild, Bild & Ord: Gruppscreening av ordavkodning för åk 1 och 2

2013

-

Olofsson, Åke
Taube, Karin
Ahl, Astrid

Att studera på universitet med dyslexi: Universitetsstudenter med dyslexi: lärandestrategier, studieresultat och konsekvenser för undervisningen

2013

-

Olofsson, Åke

Till minne av Ingvar Lundberg
Dyslexi

2013

-

Olofsson, Åke

Fula ord och fina ord: Likheter i motivation and kreativitet hos lärande skrivare idag och på tidig medeltid?

2012

-

Olofsson, Åke
Ahl, Astrid
Taube, Karin

Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier

2012

-

Olofsson, Åke

Fonologisk bevidsthed

2012

-


Page Editor: Jenny Bagglund

Print page