Alexandra Lindén

International coordinator at International Office

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindén, Alexandra
Norrman, Erika

En kvalitativ studie om arbetslöshetens konsekvenser och vägen till ett arbete

2012

-


Page Editor: Ejvår Falck

Print page