Anna Lindqvist

Senior lecturer (associate professor) at Department of Applied Educational Science
Floor 4

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindqvist, Anna
Stryrke, Britt-Marie

Dans och genus i förskolan - ett tematiskt arbete om rymden och känslor

2015

-

Lindqvist, Anna
Stryrke, Britt-Marie

Sagodans för förskola och förskoleklass

2015

-

Lindqvist, Anna

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

2010

Download

Lindqvist, Anna

Dansens plats i skolan: Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun

2007

Download


Page Editor: Luis Cobian

Print page