Annika Norlund Shaswar

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Norlund Shaswar, Annika
Lindgren, Eva

Book Review: Deborah Brandt 'The Rise of Writing - Redefining Mass Literacy'
The Journal of Writing Research, 8(1): 177-181

2016

Download

Norlund Shaswar, Annika

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

2014

Download

Norlund Shaswar, Annika

Skriftpraktiker i gränslandet mellan hem och SFI-klassrum

2012

Download

Norlund Shaswar, Annika

Att se det osynliga: Forskning om skriftbruk i vardagsliv och klassrum bland kurdiska SFI-studerande

2012

Download


Page Editor: Magnus Nordström

Print page