Anna-Lena Perdahl

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Perdahl, Anna-Lena

Att utveckla inifrån verksamheten
Socialmedicinsk Tidskrift, 88(2): 155-164

2011

Download

Perdahl, Anna-Lena

Verksamhetsutveckling i socialt arbete: konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

2009

Download

Nordlander, Lars
Perdahl, Anna-Lena

To understand practice - An alternative approsch to make practice more effective
5th International Conference on Evaluation for Practice 13-15 july 2005

2005

-

Perdahl, Anna-Lena

Konsekvenser av en beställar- och utförarmodell, BUM - och dess konsekvenser för IFO:s klienter i Linköpings kommun

2004

-