Anders Berglund

Senior lecturer/combined with other employment at Department of Odontology
Dental Technology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mårell, Lena
Lindgren, Monica
Ternulf Nyhlin, Kerstin; et al.

"Struggle to obtain redress": women's experiences of living with symptoms attributed to dental restorative materials and/or electromagnetic fields
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11(1)

2016

Download

Berglund, Anders
Konradsson, Katarina

Biverkningar av dentala implantat i titan och zirkoniumdioxid: en systematisk översikt av vetenskapliga studier

2014

Download

Mårell, Lena
Tillberg, A
Widman, Lars; et al.

Regression of oral lichenoid lesions after replacement of dental restorations
Journal of Oral Rehabilitation, 41(5): 381-391

2014

-

Berglund, Anders
Branting-Ekenbäck, C
Ohlson, M

En översikt över chairside CAD/CAM-system i Sverige. Garanteras patientsäkerheten genom CE-märkningen av utrustning och material?

2013

-

Berglund, Anders
Domeij, Helena
Alm, Henrik

Bisfenol A i dentala material: Socialstyrelsens systematiska översikter

2012

-

Ohlson, Mats
Asteborg, Lars
Berglund, Anders; et al.

Tandtekniska arbeten: en vägledning till reglerna om medicintekniska produkter

2011

Download

Tillberg, Anders
Stenberg, Berndt
Berglund, Anders

Reactions to resin-based dental materials in patients-type, time to onset, duration, and consequence of the reaction.
Contact Dermatitis, 61(6): 313-319

2009

-

Tillberg, Anders
Järvholm, Bengt
Berglund, Anders

Risks with dental materials
Dental Materials, 24(7): 940-943

2008

-

Tillberg, Anders
Mårell, Lena
Berglund, Anders; et al.

Replacement of restorations in subjects with symptoms associated with dental restorations; a follow-up study
European Journal of Oral Sciences, 116(4): 362-368

2008

-

Dijken, Jan W.V. van
Ardlin, Berit
Tillberg, Anders; et al.

Samarbete breddar forskning: Oral Biomaterialgruppen, Umeå
Tandläkartidningen, 100(5): 74-79

2008

-


Page Editor: Sari Korva

Print page