André Gyllenram

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Gyllenram, André
Hellström, Jörgen
Hanes, Niklas

Förmåga att hantera stress och individers beslut att äga aktier
Ekonomisk Debatt, 43(1): 7-15

2015

Download

Gyllenram, André
Hanes, Niklas
Hellström, Jörgen

The influence of non-cognitive and cognitive ability on individuals' stock market participation

2013

Download


Page Editor: Katarina Kempe

Print page