Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Hatje, Ann-Katrin

Cartoons in the Swedish press during the 1910s - 1950s

03/05/2007

Hatje, Ann-Katrin

Sápmi Meets Welfare Society

02/27/2007

Hatje, Ann-Katrin

Winners and Loosers in the Welfare Society

02/27/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hatje, Ann-Katrin

Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet: Mikro- och makroperspektiv på offentlig sektor, den svenska modellen och kvinnors politiska agerande

2009

-

Hatje, Ann-Katrin

Beredskapssynpunkter på det svenska jordbruket 1946-47

2005

-

Hatje, Ann-Katrin

Från kunglig harmonisering till fosterländsk krackelering: Unionsupplösningen 1905

2005

-

Hatje, Ann-Katrin

Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

2004

-

Hatje, Ann-Katrin

Det svenska jordbrukets ringaste dotter. Om Märta Leijons (1893-1971) politiska tänkande under 1920- och 1930-talen.

2004

-

Hatje, Ann-Katrin

Forskningsarkivet: en mötesplats för arkiven och forskningen
Scriptum, 52: 196-199

2003

Download

Hatje, Ann-Katrin

Comments on the Session Crime, Morality and Social Stigmatization

2000

Download


Page Editor: Sandra Olsson

Print page