Annika Hagenbjörk

Occupational Medicine

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hagenbjörk, Annika

KVÄVEDIOXID- OCH KVÄVEOXIDHALTER I UMEÅ: Sammanställning av mätningar gjorda med diffusionsprovtagare mellan november 2009 och december 2016

2017

-

Hagenbjörk, Annika
Malmqvist, E
Mattisson, K; et al.

The spatial variation of O3, NO, NO2 and NOx and the relation between them in two Swedish cities
Environmental Monitoring & Assessment, 189(4)

2017

Download

Hagenbjörk-Gustafsson, Annika

Validation of diffusive samplers for nitrogen oxides and applications in various environments

2014

Download

Hagenbjörk-Gustafsson, Annika
Tornevi, Andreas
Andersson, Eva M; et al.

Determinants of personal exposure to some carcinogenic substances and nitrogen dioxide among the general population in five Swedish cities
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 24(4): 437-443

2014

-

Malmqvist, E.
Olsson, David
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.

Assessing ozone exposure for epidemiological studies in Malmö and Umeå, Sweden
Atmospheric Environment, 94: 241-248

2014

-

Hagenbjörk-Gustavsson, Annika
Modig, Lars
Forsberg, Bertil

Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013

2014

Download

Cyrys, Josef
Eeftens, Marloes
Heinrich, Joachim; et al.

Variation of NO2 and NOx concentrations between and within 36 European study areas: Results from the ESCAPE study
Atmospheric Environment, 62: 374-390

2012

-

Modig, Lars
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika
Jonsson, Lennart; et al.

Modell för beräkning av bensen- och 1,3-butadienhalter i omgivningsluft utifrån geografisk information om bland annat biobränsleeldning och trafik

2012

Download

Hagenbjörk Gustafsson, Annika

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

2012

Download

Nordberg, Gunnar F
Lundström, Nils-Göran
Forsberg, Bertil; et al.

Lung function in volunteers before and after exposure to trichloramine in indoor pool environments and asthma in a cohort of pool workers
BMJ Open, 2(5): e000973-

2012

Download