Anneli Fredriksson

Department of Media

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fick, Hanna
Fredriksson, Anneli
Lindblom, Helena

RDA: an opportunity for library and archive collaboration
Archiving 2015: 22-26

2015

-

Fick, Hanna
Fredriksson, Anneli
Lindblom, Helena

Nya metadata i bibliotekens vaRDAg: projektrapport juni 2015

2015

Download

Fick, Hanna
Fredriksson, Anneli
Lindblom, Helena

RDA: exposing the archival secrets
Scandinavian library quarterly, 48(4): 24-26

2015

Download

Fredriksson, Anneli
Lindblom, Helena

Köpa på efterfrågan: en utvärdering av BIN-projektets försöksverksamhet

2005

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page