Anna Nordström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Nordström, Anna
Sjöberg, Susanne

Utvärdering av Urkund: ett verktyg för plagiatkontroll

2006

Download

Nordström, Anna

Utvärdering av GenuineText: ett verktyg för plagiatkontroll

2006

Download

Grape, Ove
Lundberg, Sofia
Nordström, Anna

Kompetenspoolen, ett alternativ till att bryta långtidsarbetslöshet: en process- och samhällsekonomisk utvärdering

2005

Download

Nordström, Anna

Receptarier på väg!: Samhällsekonomisk analys av receptarieutbildningen vid Umeå universitet

2005

Download

Nordström, Anna
Englund, Claire

Receptarier på nätet, hur går det?: En utvärdering av genomförandet av första året på den nätbaserade receptarieutbildningen vid Umeå universitet; lärarnas, de lokala handledarnas och studenternas perspektiv

2004

Download

Nordström, Anna

Receptarier på nätet, hur gick det till?: En utvärdering av planeringen och utvecklandet av den nätbaserade receptarieutbildningen vid Umeå universitet

2004

Download

Westin, Lars
Nordström, Anna

Student, University, Business and Local Perspectives on Off-Campus Education

2003

-

Asplund, Maria
Nordström, Anna

Utvärdering av SAMS-projektet

2001

Download

Pettersson, Örjan
Nordström, Anna
Rislund, Linda

Utvärdering av LEADER II Stad och Land - Hand i Hand

2000

Download


Page Editor: Eva Alenius

Print page