Anders Öhman

Professor, honorary visiting at Department of Culture and Media Studies
Assistant Head of Department
-

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Öhman, Anders

Inventing Norrland. The Construction of a Selfconsciousness in Norrlandic Writers from Pelle Molin to Eyvind Johnson.

02/20/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Öhman, Anders

Felski och den postkritiska läsningen - reflektion
Tidskrift för litteraturvetenskap

2017

-

Öhman, Anders
Nilsson, Bo

Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring

2017

-

Öhman, Anders

Det "egentliga" Norrland. Att se och att se tillbaka

2017

-

Öhman, Anders

The dialogic classroom: Bakhtin and the valuating perspective
LIR.journal

2017

Download

Öhman, Anders

Jantelagen och äventyret i Kurt Salomonsons författarskap

2017

-

Öhman, Anders

Att skugga intrigen
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning., 61(2): 10-11

2017

-

Öhman, Anders

Norrland som identitet och periferi
Tidskrift för litteraturvetenskap

2016

-

Öhman, Anders

Recension av Yvonne Lefflers Sigge Stark. Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare
Tidskrift för litteraturvetenskap

2016

-

Öhman, Anders

Den historiska romanen och äventyret
Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

2016

-

Öhman, Anders

Kurt Salomonson: Äventyret och arbetarlitteraturen

2016

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page