Anita Pettersson-Strömbäck

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Evaluation of chemical hazards at work – mental models among different actors in the work life.

12/09/2014

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Pettersson-Strömbäck, Anita

Gender transition in the Swedish mining industry: challenges and opportunities
International Journal of Circumpolar Health, 75: 17-17

2016

-

Pettersson-Strömbäck, Anita
Nordin, Maria
Slunga-Järvholm, Lisbeth

Managers and coworkes perceptions of activity based work: a sub study of the aktikon project
International Journal of Behavioral Medicine, 23: S149-S149

2016

-

Pettersson-Strömbäck, Anita

Psychosocial factors: an exposure difficult to measure
Barents Newsletter on Occupational Health and Safety, 17(2): 38-40

2014

Download

Eriksson, Jeanette
Wahlström, Jens
Nordin, Maria; et al.

Längre arbetsliv: om samverkan mellan företagshälsovård och personalavdelningar inom norrländska kommuner och landsting

2014

Download

Pettersson-Strömbäck, Anita
Meister, Kadri
Mossberg Sonnek, Karin

Hur individen uppfattar negativaeffekter av klimatförändringarna: Resultat från en enkätstudie

2012

-

Andersson, Louise
Forsberg, Bertil
Oudin Åström, Daniel; et al.

Med värme ihågkommen

2012

Download

Liljedahl, Birgitta
Pettersson-Strömbäck, Anita
Prochazka, Helena; et al.

Soldaters riskuppfattning i internationella insatser: pilotstudie FS20

2011

-

Pettersson-Strömbäck, Anita Elisabeth
Liljelind, Ingrid Elisabeth
Nordin, Steven; et al.

Workers’ mental models of chemical exposure in the workplace
Risk Analysis, 30(3): 488-500

2010

-

Pettersson-Strömbäck, Anita
Meister, Kadri
Forsberg, Bertil

Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle: rapport till Miljödomstolen

2009

Download

Pettersson-Strömbäck, Anita
Liljelind, Ingrid
Neely, Greg; et al.

Workers' interpretation of self-assessment of exposure
The Annals of occupational hygiene, 52(7): 663-671

2008

-