Anders Råde

Senior lecturer (associate professor) at Department of Applied Educational Science
Floor 4

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Liljeström, Monica
Gu, Limin
Holmgren, Robert; et al.

How will they react if we make them talk?: Students’ experiences from learner-created video tasks in online university education in Sweden
ICICTE 2017 Proceedings: 318-328

2017

-

Råde, Anders

Mellan akademi och lärarprofession: integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

2016

Download

Råde, Anders

Fågel, fisk eller mittemellan?: handledares uppfattningar om lärarutbildningens examensarbeten
Högre Utbildning, 6(2): 139-155

2016

Download

Råde, Anders

Final assessment in European teacher education and its orientation towards the academy and the teaching profession
PROCEEDINGS 4th ATEE Winter Conference: 197-212

2015

-

Råde, Anders

Ett examensarbete för både yrke och akademi: en utmaning för lärarutbildningen
Högre Utbildning, 4(1): 19-34

2014

Download

Råde, Anders

Final thesis models in European teacher education and their orientation towards the academy and the teaching profession
European Journal of Teacher Education, 37(2): 144-155

2014

-

Råde, Anders

Bachelor thesis in teacher education with teaching professional orientation: A case study from Sweden

2012

-

Råde, Anders

Akademisk och yrkesinriktad tradition i kursplanerna för lärarutbildningens examensarbete
Didaktisk tidskrift (nätversion), 19(2): 133-150

2010

Download

Råde, Anders

Vad är ”tanken” med examensarbetet i lärarutbildningen?

2006

-

Råde, Anders

Masterpiece or Nightmare?: The degree project in teacher education in Sweden
the European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005

2005

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page