Åsa Andersson

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Andersson, Åsa

Ideas about ageing and old age within research on ageing in Swedish medicine during the 20th century.

03/15/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Åsa

Konsten att åldras med värdighet: Om samtida och historiska åldrandeideal

2010

-

Kalman, Hildur
Andersson, Åsa

”Kan man göra så i ditt ämne?”: Reflektioner kring lärande i tvärvetenskapliga sammanhang
Undervisning på tvären: 47-58

2010

-

Kalman, Hildur
Andersson, Åsa

Reflections on learning in interdisciplinary settings
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(2): 204-208

2010

-

Andersson, Åsa
Kalman, Hildur

Kan man göra så i ditt ämne?

2009

-

Andersson, Åsa
Kalman, Hildur

Kan man göra så i ditt ämne?
Undervisning på tvären: 47-58

2009

-

Andersson, Åsa

Från fula gubbar och liderliga gummor till vitala casanovor och glada änkor?: Om 1900-talets bilder av äldres sexualitet
Tidskrift för Genusvetenskap

2009

-

Andersson, Åsa

Bertha Wellin, Folke Henschen och gränsöverskridandets genusimplikationer

2008

-

Andersson, Åsa
Johansson, Eva E.

The state of the art

2007

-

Andersson, Åsa
Göransdotter, Maria

Vårt ämne handlar om så mycket mer än bara genus: om motstånd mot genusvetenskap i Grundutbildningen
Utsikter, insikter, avsikter: 11-23

2007

-

Andersson, Åsa
Kalman, Hildur

Resenären som aldrig kom fram: hemlöshetstema i klassresenärens berättelse
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

2007

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page