Åsa Össbo

Coordinator, research (absence) at Centre for Sami Research (Cesam) - Vaartoe
Equal Opportunities Representative

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Össbo, Åsa

En vattendelare i samisk historia: renbeteslagen 1886
Historielärarnas förenings årsskrift

2017

-

Silversparf, Agneta
Lundström, Kjell-Åke
Össbo, Åsa

Samiska skatteland

2016

-

Össbo, Åsa

Industrialisering och kolonialisering: reflektioner kring vattenkraftutbyggnad på svensk sida Sápmi

2015

-

Össbo, Åsa

Lokalsamhällen spelas ut till vattenkraftutövarens fördel

2014

-

Össbo, Åsa

Nya vatten, dunkla speglingar: Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

2014

Download

Löf, Annette
Andersson, Tore
Horstkotte, Tim; et al.

Okunskap om samisk kultur grogrund för strukturell diskriminering
Västerbottens-Kuriren

2013

-

Ledman, Anna-Lill
Brännlund, Isabelle
Löf, Annette; et al.

Vänd på perspektiven Umeå2014
Västerbottens Kuriren

2013

-

Lantto, Patrik
Össbo, Åsa

Det åsidosatta folket: Samerna, renskötseln och de första planerna på en storskalig utbyggnad av vattenkraften i Sverige
Oknytt, 32(1-2): 61-87

2011

-

Össbo, Åsa
Lantto, Patrik

Colonial Tutelage and Industrial Colonialism: Reindeer husbandry and early 20th-century hydroelectric development in Sweden
Scandinavian Journal of History, 36(3): 324-348

2011

-


Page Editor: Lenita Lindblom

Print page