Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Bergenheim, Åsa

"Honour thy Father and thy Mother": Notions and practices of violence and abuse to parents, in Sweden 1600–2000.

03/13/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bergenheim, Åsa

Sexual assault, irresistible impulses, and forensic psychiatry in Sweden
International Journal of Law and Psychiatry, 37(1): 99-108

2014

-

Bergenheim, Åsa

Varm choklad och psykoterapi: om Ericastiftelsen i Stockholm

2013

-

Bergenheim, Åsa

Sexuella övergrepp och medicinska sanningar i svensk rättspraxis 1930–50

2010

-

Bergenheim, Åsa

Gränsen för det otillåtna: om synen på våldtäkt i Sverige 1950–2010

2010

-

Liliequist, Jonas, Jonas
Bergenheim, Åsa

”Visa aktning för din far och din mor”: ett historiskt perspektiv på vuxna barns våld mot sina föräldrar
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

2010

-

Bergenheim, Åsa

Sexualdebattens århundrade

2008

-

Bergenheim, Åsa
Ågren, Karin

Forskarhandledares Robusta Råd

2008

-

Bergenheim, Åsa

Forska rätt: Texter om etik och historisk forskning

2007

-

Bergenheim, Åsa

Drömmen om frihet: Om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950–80

2006

-

Appel, Monika
Bergenheim, Åsa

Reflekterande forskarhandledning: om samarbetet mellan handledare och doktorand

2005

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page