Åsa Falk-Lundqvist

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Leffler, Eva
Falk-Lundqvist, Åsa

Entrepreneurial learning and school improvement - a Swedish perspective
Leading education

2016

-

Leffler, Eva
Falk-Lundqvist, Åsa

Drivkraft Söderhamn: resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

2014

Download

Falk Lundqvist, Åsa
Hallberg, Per-Gunnar
Leffler, Eva; et al.

Entreprenöriellt lärande: i praktik och teori

2014

-

Leffler, Eva
Falk-Lundqvist, Åsa

What about Students’ Right to the “Right” Education?: An Entrepreneurial Attitude to Teaching and Learning

2013

-

Falk-Lundqvist, Åsa
Hallberg, Per-Gunnar
Leffler, Eva; et al.

Entreprenöriell pedagogik i skolan: Drivkrafter för elevers lärande

2011

-

Falk-Lundqvist, Åsa

Entreprenöriell pedagogik - varför det?
Grundskoletidningen, 21(6): 6-9

2011

-

Erhardsson, Margareta (red.)
Falk-Lundqvist, Åsa
Skåreus, Eva

Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande och forumspel

2006

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page