Åsa Jeansson

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Jeansson, Åsa

Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

2017

Download

Jeansson, Åsa

What is Knowledge in the Swedish School Subject Sloyd?: Teachers Opinions of the Contents in Sloyd
Proceedings of the Crafticulation and Education Conference: 268-274

2009

-