Åsa Löfström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Löfström, Åsa

Time for men to catch up on women?: A study of the Swedish gender wage gap 1973-2012

2014

Download

Löfström, Åsa

För mycket eller för lite?: Om utbildningsvägen mot lägre ungdomsarbetslöshet

2014

-

Löfström, Åsa

Lön, livslön och livslögn: en studie av könslönegapet i ekonomyrket
Ekonomisk Debatt

2012

-

Löfström, Åsa

Betygsgapet mellan flickor och pojkar - konsekvenser för framtidens arbetsmarknad

2012

-

Löfström, Åsa

Könslönegap och glastak: en studie av kvinnor och män i ekonomyrket

2012

Download

Löfström, Åsa

Utbildning - ett sätt att närma sig männens löner?

2009

-

Löfström, Åsa

Gender equality, economic growth and employment

2009

-

Löfström, Åsa
Westerberg, Thomas

Variations in fertility - a consequence of other factors besides love?

2006

-

Löfström, Åsa

En könsuppdelad arbetsmarknad - hinder för fria val och effektiv matchning?
Ekonomisk Debatt

2005

-

Löfström, Åsa

En könsuppdelad arbetsmarknad - på gott och ont.

2005

-


Page Editor: Katarina Kempe

Print page