Bertil Sawert

Fire Safety Representative International Contact Person
Occupational Therapy

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bernspång, Birgitta
Fischl, Caroline
Sawert, Bertil

Från kulturell nyfikenhet till samarbete
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 65-

2015

-

Fjellström, Mona
Naredi, Silvana
Sawert, Bertil; et al.

En bro mellan högre utbildning och profession: Utbildning för kliniska handledare i läkarutbildning
Nu 2012 Göteborg 17-19 oktober 2012: 131-132

2012

-