Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ehn, Billy

Mellan konst och kulturanalys: Om alternativ kunskapsproduktion
RIG

2012

-

Ehn, Billy
Löfgren, Orvar

Kulturanalytiska verktyg

2012

-

Ehn, Billy

Between Contemporary Art and Cultural Analysis: Alternative Methods for Knowledge Production
InFormation - Nordic Journal of Art and Research, 1(1)

2012

Download

Ehn, Billy
Löfgren, Orvar

Pausens mikrodramatik: En essä om önskade och oönskade avbrott
Sosiologi i dag, 42(1): 15-36

2012

-

Ehn, Billy
Löfgren, Orvar

Nichtstun: Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen

2012

-

Ehn, Billy

Att fånga det undflyende: kulturanalytiskt bricolage som metod

2011

-

Ehn, Billy
Öberg, Peter

Biografisk intervjumetode

2011

-

Ehn, Billy
Öberg, Peter

Biografisk intervjumetod

2011

-

Ehn, Billy
Löfgren, Orvar

Å fange det unnflyende: Kulturanalytisk bricolage som metode

2011

-

Ehn, Billy

Doing-it-yourself: autoethnography of manual work
Ethnologia Europaea, 41(1): 53-63

2011

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page