Birgitta Englund

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fischl, Caroline
Englund, Birgitta
Nygren, Ulla; et al.

The occupational therapy programme at umeå university, revised
1st COTEC-ENOTHE Congress

2016

-

Fischl, Caroline
Englund, Birgitta

Are we examining assignments or intended learning outcomes?
Universitetspedagogiska konferensen 2015

2015

-

Fischl, Caroline
Morin, Johanna
Norberg, Eva-Britt; et al.

Kontinuitet i uppgifter inom år 3 arbetsterapeutprogrammet
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 66-66

2015

-

isaksson, cristine
norlén, ann-katrin
englund, birgitta; et al.

changes in self-image as seen in tree paintings
The arts in psychotherapy, 36(5): 304-312

2009

-

Englund, Birgitta

Mindful Art Therapy

2007

-

Englund, Birgitta

Bildskapande som underlag för reflektion
Gestaltande metoder i universitetspedagogik: Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum

2006

-

Englund, Birgitta

Bildskapande i kognitiv terapi
Tidskriften Sokraten

2005

-

Englund, Birgitta

Kropp och själv: Om att uttrycka, utforska och utvecklas genom bildterapi

2005

-

Englund, Birgitta

Image making for learning in medical education.

2005

-

Englund, Birgitta

Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier

2004

-