Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Larsson, Anna

The History of the Swedish Schoolyard: The Outdoor School Environment as a Pedagogical and Social Space, 1611–2011

04/07/2016

Lantto, Patrik

Educational democratization and "ethnification" in Swedish Sápmi - 1942 to the present

12/11/2014

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Norlin, Björn
Sjögren, David

Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan, missionen och skolan

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan och samiska kulturella uttryck

2017

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

2017

-

Norlin, Björn

School jailhouse: discipline, space and the materiality of school morale in early-modern Sweden
History of Education, 45(3): 263-284

2016

-

Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrik
Golubev, Alexey; et al.

Encyclopedia of the Barents Region: Volume II, N-Z

2016

-

Norlin, Björn

Sara Backman Prytz Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–1945 [Daughters and sons of the bourgeoisie: Femininity and Masculinity-ideals of upper secondary school youth, 1880–1945] Uppsala universitet (PhD diss) 2014, 223 pp.
Nordic Journal of Educational History, 3(1): 121-123

2016

Download

Norlin, Björn
Sjögren, David

Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900: inflytande, vägval och konsekvenser?

2016

-

Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrik
Golubev, Alexey; et al.

Encyclopedia of the Barents Region: Volume I, A-M

2016

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page