Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Forsberg, Bertil
Meister, Kadri
Segerstedt, Bo

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005

2008

-

Forsberg, Bertil
Meister, Kadri
Segerstedt, Bo

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005: projektrapport till Naturvårdsverket

2008

Download

Modig, Lars
Segerstedt, Bo
Forsberg, Bertil

Akuta luftvägsbesvär bland vuxna astmatiker i förhållande till tidsmässiga variationer i luftföroreningshalter - en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005

2006

-

Segerstedt, Bo
Forsberg, Bertil

Health Effects from Road Dust
ISEE/ISEA 2006 Conference Abstracts Supplement: S233-

2006

-

Helleday, Ragnberth
Segerstedt, Bo
Forsberg, Bertil; et al.

Exploring the time dependence of serum clara cell protein as a biomarker of pulmonary injury in humans.
Chest, 130(3): 672-675

2006

-

Forsberg, Bertil
Segerstedt, Bo
Svanberg, Per-Arne

En analys av Göteborgs luft över 40 år - halter och dödlighet

2005

-

Forsberg, Bertil
Segerstedt, Bo

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator en analys av möjligheterna att använda tidsserieanalyserbaserade på hälsoregister och haltmätningar

2005

-

Forsberg, Bertil
Modig, Lars
Segerstedt, Bo

Hälsokonsekvenser av partikulära luftföroreningar i 26 europeiska städer Svenska resultat från APHEIS 3

2004

-

Forsberg, Bertil
Segerstedt, Bo

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomari Stockholm 1998-2002.

2004

-

Lagerkvist, Birgitta Json
Bernard, Alfred
Blomberg, Anders; et al.

Pulmonary epithelial integrity in children: relationship to ambient ozone exposure and swimming pool attendance.
Environ Health Perspect, 112(17): 1768-71

2004

-