Britt-Inger Abrahamsson

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fischl, Caroline
Morin, Johanna
Norberg, Eva-Britt; et al.

Kontinuitet i uppgifter inom år 3 arbetsterapeutprogrammet
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 66-66

2015

-

Abrahamsson, Britt-Inger
Norberg, Eva-Britt
Fischl, Caroline

Hur lärandekontraktet används som examination i olika kurser
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 4-5

2015

-