Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Styrke, Britt-Marie

Didaktiska reflektioner: Om dans som ämne i en gymnasiekontext

2015

-

Styrke, Britt-Marie

Dans, didaktik och lärande: om lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans estetiska program

2013

-

Styrke, Britt-Marie

Dance as a subject in upper secondary school: a didactic challenge?
Contemporary dance didactics: 173-180

2013

-

Styrke, Britt-Marie

Dance teachers: a review of a profession in transition
Research in Dance Education, 14(2): 92-103

2013

-

Styrke, Britt-Marie

Utbildare i dans: perspektiv på formeringen av en pedagogutbildning 1939-1965

2010

Download

Styrke, Britt-Marie

Rörelse i tiden: Om rörelsekultur i ett gränsland mellan konst och nytta

2008

-

Styrke, Britt-Marie

Estetik-kropp-genus: i relation till dans och dansundervisning
Tidskrift för lärarutbildning och forskning

2007

-

Styrke, Britt-Marie

Sköna rörelser - sunda kroppar: Idéhistoriska perspektiv på danskonst och kroppskultur under tidigt 1900-tal

2006

-