Carina Rönnqvist

Coordinator, research at Umeå School of Education (USE)

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Lindmark, Daniel

History Beyond Borders: The International History Textbook Revision, 1919-2009

10/12/2009

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindmark, Daniel
Rönnqvist, Carina

History teaching in Sweden

2011

-

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Introduktion

2008

Download

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Se skolan : Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

2008

-

Rönnqvist, Carina

Församlade svenskar: Etnicitet och religion i Alberta 1898-1950

2004

-

Rönnqvist, Carina

Var går gränsen?: metoder vid kartläggning av kulturgränser i immigrantsamhällen

1997

Download


Page Editor: Eva Alenius

Print page