Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Åhs, Margareta
Börjesson, Lena
Olofsson, Gunilla; et al.

Gymnasieskolans kursprov vt 2007: En resultatredovisning

2008

-

Palm, Torulf
Bergqvist, Ewa
Eriksson, Ingela; et al.

En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion

2004

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page