Carola Nordbäck

Senior lecturer (associate professor) at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies
Religious Studies and Theology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Nordbäck, Carola

'En försoningens väg i Jesu namn': perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete

2016

-

Nordbäck, Carola

Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna

2016

-

Nordbäck, Carola

Anders Chydenius budordspredikningar

2016

-

Nordbäck, Carola

"Att återvända till början": historia och identitet inom Missionsprovinsen

2014

-

Nordbäck, Carola

Historiebruk i Vilhelmina: församling, plats och identitet i brytningstider

2014

-

Nordbäck, Carola

Kyrkohistorisk historiebruksforskning

2014

-

Nordbäck, Carola

David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721.
Kyrkohistorisk årsskrift

2014

-

Nordbäck, Carola

Trons mötesplatser: ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv

2014

-

Nordbäck, Carola

Den kyrkohistoriska handbokens historiografi

2014

-

Nordbäck, Carola

Tio år med Missionsprovinsen – del 1 av 2
Svensk kyrkotidning

2013

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page