Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

-

Calleman, Catharina
Ulander-Wänman, Carin

En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna: om tidsbegränsad anställning 1982-2016

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

The Swedish Model and challenges on the labour market: can a competence insurance scheme be one solution?

2017

Download

Rönnmar, Mia
Kullman, Miriam
Numhauser-Henning, Ann; et al.

Employment protection and older workers

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Swedish Collective Agreements and Employers´Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment
Nordic Journal of Working Life Studies, 6(2): 61-79

2016

Download

Ulander-Wänman, Carin
Blom, Josefina

The evolution of fixed-term employment in Swedish legislation: what can we learn from history?

2016

-

Ulander-Wänman, Carin

Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22(3/4)

2016

-

Ulander-Wänman, Carin

Priset för flexibiliteten: En analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting

2014

-

Bergström, Ulf
Stenlund, Lars
Larsson, Karin; et al.

Nedmontering av industrin
Västerbottens Kuriren

2014

-

Ulander-Wänman, Carin

Dispositivitetens gränser

2014

-