Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Wahlström Edling, Cecilia

Besvär i rörelseorganen hos musiklärare och deras syn på musikelevers hälsa: visioner och verklighet på kollisionskurs

2017

-

Wahlström Edling, Cecilia
Fjellman-Wiklund, Anncristine

Musculoskeletal Disorders and Asymmetric Playing Postures of the Upper Extremity and Back in Music Teachers: A Pilot Study
Medical problems of performing artists, 24(3): 113-118

2009

-