Cristine Isaksson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Social Work

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Isaksson, Cristine
Sjöström, Stefan

Looking for 'social work' in school social work
European Journal of Social Work, 20(2): 191-202

2017

-

Isaksson, Cristine
Larsson, Anna

Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
Education Inquiry, 8(3): 246-261

2017

-

Isaksson, Cristine

Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer

2016

Download

Isaksson, Cristine

Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion
Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1): 47-66

2014

-

Isaksson, Christine
Larsson, Anna

Skolkuratorsyrkets framväxt och utveckling i Sverige
Socionomen, 32(6): 24-33

2012

-

Isaksson, Cristine
Lindkvist, Marie
Svensson, Ingrid

När två blir ett: en lyckosam integrering av kurser i kvalitativ och kvantitativ metod i ett unikt samarbete mellan Statisktiska institutionen och institutionen för Socialt arbete
Undervisning på tvären: 77-92

2010

-

isaksson, cristine
norlén, ann-katrin
englund, birgitta; et al.

changes in self-image as seen in tree paintings
The arts in psychotherapy, 36(5): 304-312

2009

-