Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Isaksson, Cristine
Sjöström, Stefan

Looking for 'social work' in school social work
European Journal of Social Work, 20(2): 191-202

2017

-

Isaksson, Cristine
Larsson, Anna

Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
Education Inquiry, 8(3): 246-261

2017

-

Isaksson, Cristine

Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer

2016

Download

Isaksson, Cristine

Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion
Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1): 47-66

2014

-

Isaksson, Christine
Larsson, Anna

Skolkuratorsyrkets framväxt och utveckling i Sverige
Socionomen, 32(6): 24-33

2012

-

Isaksson, Cristine
Lindkvist, Marie
Svensson, Ingrid

När två blir ett: en lyckosam integrering av kurser i kvalitativ och kvantitativ metod i ett unikt samarbete mellan Statisktiska institutionen och institutionen för Socialt arbete
Undervisning på tvären: 77-92

2010

Download

isaksson, cristine
norlén, ann-katrin
englund, birgitta; et al.

changes in self-image as seen in tree paintings
The arts in psychotherapy, 36(5): 304-312

2009

-


Page Editor: Jenny Nordhall

Print page