Cristian Hörnicke

Customer Services

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hörnicke, Cristian

Fältnormaliserad citeringsgrad och publikationsprofiler: Bibliometrisk analys av dokument tillräknade institutioner med biv-utbildning

2013

-


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page