Christoffer Lindström Wennerberg

Customer Services

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindström, Christoffer

Vem är användaren?: En studie av framställningen utav biblioteksanvändaren och bibliotekets funktion i Biblioteksbladet mellan åren 1919 till 2010

2011

Download

Lindström, Christoffer

E-boken – innovation eller parentes?: En användarcentrerad studie rörande e-bokens framtid

2010

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page