Christer Karlsson

Head of Unit at Umeå University Library
Department of Media

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Karlsson, Christer

Vetenskap som politik: K. B. Wiklund, staten och samerna under 1900-talets första hälft

2000

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page