Claus Jochheim

Counsellor at Student Services
Directory Co-ordinator
Student Health Service

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Susanne, Lindström
Jochheim, Claus
Sundberg, Josefin

Rapport från pilotprojektet: Att undersöka utbildning ur ett likabehandlingsperspektiv

2009

Download


Page Editor: Åsa Vännman

Print page