Cuno Bernhardsson

Archivist, chief at Umeå University Library
The Research Archives

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Olsson Spjut, Fredrik
Bernhardsson, Cuno

Tid att skapa ett bottniskt arkivcentrum i Umeå
Västerbottens-Kuriren

2014

-


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page