Daniel Lindmark

History History of Education Religious Studies and Theology

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Lantto, Patrik

Educational democratization and "ethnification" in Swedish Sápmi - 1942 to the present

12/11/2014

Lindmark, Daniel

History Beyond Borders: The International History Textbook Revision, 1919-2009

10/12/2009

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindmark, Daniel

Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete

2017

-

Lindmark, Daniel

Den muntliga traditionen inom den norrländska väckelsehistorien: Zakarias Lindmark och läseriet i Skelleftebygden i Carl Edquists författarskap

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Introduktion till vitboksprojektet och dess publikationer

2017

-

Lindmark, Daniel

Saami Exemplary Narratives, Transnational Print Culture, and Religious Reading Experience by the Turn of the 18th Century

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: en inledning

2016

Download

Lindmark, Daniel

Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt: perspektiv på religiöst historiebruk

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot samerna i historien?: några avslutande reflexioner

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Svenska kyrkan och samerna - ett vitboksprojekt: presentation av projektet och antologin

2016

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page