Elinor Adenling

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Högre Utbildning, 1(2): 77-87

2011

Download

Adenling, Elinor
Olsson, Johanna

Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: 11-28

2010

-

Adenling, Elinor

Att bli miljömedveten: Perspektiv på miljöhandbokens textvärld

2007

Download


Page Editor: Linda Johnson

Print page