Elisabet Höög

Epidemiology and Global Health

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Weinehall, Lars

National guidelines for Health promotion – the challenging journey from evidence to clinical praxis

09/02/2013

Nyström, Monica

Using systematic and continuous monitoring and measurement to support learning and development of health care

08/27/2013

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hansson, Johan
Höög, Elisabet
Nyström, Monica

Action research for multi-level facilitation of improvement in health and social care: development of a change facilitation approach for a local R&D unit
Action Research

2016

-

Höög, Elisabet
Lysholm, Jack
Garvare, Rickard; et al.

Quality improvement in large healthcare organizations Searching for system-wide and coherent monitoring and follow-up strategies
Journal of Health Organisation & Management, 30(1): 133-153

2016

-

Westerlund, Anna
Garvare, Rickard
Höög, Elisabet; et al.

Facilitating system-wide organizational change in health care
International Journal of Quality and Service Sciences, 7(1): 72-89

2015

-

Monica, Nyström
Strehlenert, Helena
Höög, Elisabet

Bättre liv för sjuka och äldre: Lärdomar från en nationell satsnings upplägg och arbetssätt för att stödja förändring

2014

Download

Weinehall, Lars
Nyström, Monica
Garvare, Rickard; et al.

Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete: utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning. Slutrapport från Vinnvårdsprojekt A2008-025

2014

-

Nyström, Monica
Höög, Elisabet
Andersson Bäck, M; et al.

Framtidens välfärdstjänster: Nya arbetssätt för innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg

2014

-

Höög, Elisabet

Navigera i ständig förändring: facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg

2014

Download

Nyström, Monica Elisabeth
Höög, Elisabet
Garvare, Rickard; et al.

Change and learning strategies in large scale change programs: describing the variation of strategies used in a health promotion program
Journal of Organizational Change Management, 26(6): 1020-1044

2013

-

Höög, Elisabet
Garvare, Rickard
Ivarsson, Anneli; et al.

Challenges in managing a multi-sectoral health promotion program
Leadership in Health Services, 26(4): 368-386

2013

-

Nyström, Monica
Garvare, R
Ivarsson, Anneli; et al.

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården: Slutrapport från Vinnvårdsprojekt A 2007034

2013

-