Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Söderström, Tor
Lindgren, Carina
Sjöberg, David; et al.

Virtual police cases: impact on performance in practical scenario training
ICERI 2015: 3970-3975

2015

-

Söderström, Tor
Lindgren, Carina
Sjöberg, David; et al.

Virtual Police Cases: Impact on Performance in Practical Scenario Training
8 th International Conference of Education, Research and Innovation: 3970-3975

2015

-

Lindgren, Carina
Widing, Mats
Söderlund, Roger; et al.

Education through Technologies: Preparing Police Students for Realistic Scenario Training

2014

-

Lindgren, Carina
Widing, Mats
Söderlund, Roger; et al.

En modell för design av scenarioträning

2014

-

Lindgren, Carina
Widing, Mats
Söderlund, Roger; et al.

En modell för design av scenarioträning
5th Nordic Police Research Seminar: 27-27

2014

Download

Lauritz, Lars Erik
Åström, Elisabeth
Nyman, Carina; et al.

Police students’ learning preferences: suitable responses from the learning environment
Policing, 7(2): 195-203

2013

-

Winka, Katarina
Andersson, Per
Elisasson, Britt-Marie; et al.

Strategisk utveckling av Polisutbildningen
Reformation, revolution, evolution: 163-164

2013

-


Page Editor: Jenny Nordhall

Print page